Verkstedtjenester

03.06.201909:51 Tommy Børli

Tilvirkning

Vi tilverker produktene i henhold til kundens tegninger og levererer dem raskt og punktlig. Våre maskiner og utstyr er designet for å klare utfordringene som projektene krever. Fagfolk i kombinasjon med moderne teknikk garanterer for et optimalt resultat.

Renovering

SST utfører oppgradering og renovering av industikomponenter gennom lang erfaring, med høyeste materialkvalitet og de siste tekniske metodene.

Eksempler kan være:

  • Transportskruer
  • Flotasjonsanlegg
  • Kverner
  • Knusere
  • Transportruller
  • Sikter
  • Sykloner

Elevatorer, cellmatere, transportskruer ol. er utstyr som må stå imot stor slitasje i prosessindustrien. SST tilbyr nyproduksjon, renovering og/eller slitasjebeskyttelse av kundens materialtransporterende utstyr.

Transportskruer

Vi produserer og renoverer transport-/mateskruer for alle behov, o- eller u-skruer, aksel- eller akselløse skruer avhengig av anvendelsesområdet. Diametere, stigning och tykkelse på gjengen varierer etter kundens behov. Alle skruetransportører kan levereres i svart eller rustfritt materiale.

Konstruksjon

SST samarbeider med SST Slitskyddsteknik i Karlstad Sverige der de har lang erfaring. Ved behov fremskaffes bistand dersom det kreves spesialkunnskap. Vi konstruerer de løsninger som kreves basert på gjellende normer og myndighetskrav.

Våre konstruktører og spesialister deltar med sin kunnskap for å verifisere konstruksjonens utførelse og integritet under produksjonsprosessen. Dette sikrer at sluttproduktet leveres etter de krav som kunden har stilt.

Våre samlede resurser inkluderer kompetanse som gjør at vi kan finne de samarbeidsformene som gagner prosjektet best, samtidig som vi bistår med kvalifisert kompetanse på å sette opp tidsplaner, kontrollprogram, sluttdokumentasjon ol.

Relaterte artikler